Có thể mất khoảng 5s để tải slide với hình ảnh HD

Biệt thự nhà anh Thành tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có kiến trúc theo phong cách tân cổ điển. Bởi vậy không gian nội thất được thiết kế theo phong cách sang trọng, ấn tượng. 

Nội thất tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh

Mặt bằng bố trí nội thất tầng 1

Không gian tầng 1 là nơi bố trí phòng khách, bếp, 2 phòng ngủ cho ông, bà và một gara otô nối liền bếp phụ và hầm rượu. Không gian nội thất biệt thự rộng rãi thuận tiện cho việc bố trí nội thất. Đội ngũ kiến trúc sư của An Lộc đã thiết kế nhiều phương án khác nhau cho phòng khách bếp để gia đình có thể lựa chọn được phương án phù hợp. Mời quý vị cùng tham khảo những hình ảnh thiết kế ngay dưới đây:

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Mặt bằng nội thất tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành

Nội thất phòng khách – bếp – PA1

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp – Phương án 1

Nội thất phòng khách – bếp – PA3

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng khách bếp gỗ Óc Chó – Phương án 3

Phòng ngủ bà – Tầng 1

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ bà tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ bà tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ bà tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ bà tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ bà tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh

Phòng ngủ ông – Tầng 1

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ ông tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ ông tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ ông tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ ông tại tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh

Nội thất tầng 2 biệt thự tại Quảng Ninh

Mặt bằng bố trí nội thất tầng 2

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Mặt bằng bố trí nội thất tầng 2 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành

Sảnh tầng 2: Sinh hoạt chung và phòng đọc sách

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Sảnh tầng 2: Sinh hoạt chung
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Sảnh tầng 2: Sinh hoạt chung
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Sảnh tầng 2: Sinh hoạt chung
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Sảnh tầng 2: Sinh hoạt chung
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Sảnh tầng 2: Phòng đọc sách
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Sảnh tầng 2: Phòng đọc sách
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Sảnh tầng 2: Phòng đọc sách

Phòng ngủ master – tầng 2

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng ngủ master biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành

Phòng ngủ 3: Phòng 2 bé sinh đôi

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 3: Phòng 2 bé sinh đôi tại tầng 2
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 3: Phòng 2 bé sinh đôi tại tầng 2
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 3: Phòng 2 bé sinh đôi tại tầng 2
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 3: Phòng 2 bé sinh đôi tại tầng 2

Phòng ngủ 4: Phòng con gái

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 4: Phòng con gái tại tầng 2
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 4: Phòng con gái tại tầng 2
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 4: Phòng con gái tại tầng 2
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng WC thiết kế chung cho phòng ngủ 3 và 4 (2 Phòng thiết kế giống nhau)

Tầng 3: Phòng làm việc, phòng thờ, phòng ngủ

Mặt bằng bố trí nội thất tầng 3

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Mặt bằng nội thất tầng 3 biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh – Anh Thành

Phòng làm việc

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng làm việc tại tầng 3 biệt thự 370m2 của gia đình anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng làm việc tại tầng 3 biệt thự 370m2 của gia đình anh Thành
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng làm việc tại tầng 3 biệt thự 370m2 của gia đình anh Thành

Phòng thờ

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng thờ trang nghiêm
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng thờ trang nghiêm
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Nội thất phòng thờ trang nghiêm

Phòng ngủ 6: Phòng con trai

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 6: Phòng con trai
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 6: Phòng con trai
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 6: Phòng con trai

Phòng ngủ 7: Phòng con trai lớn

Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 7: Phòng con trai lớn
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 7: Phòng con trai lớn
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 7: Phòng con trai lớn
Nội thất biệt thự 370m2 tại Quảng Ninh - Anh Thành
Phòng ngủ 7: Phòng con trai lớn

Trên đây là những hình ảnh thiết kế 3D nội thất biệt thự tại Quảng Ninh cho gia đình anh Thành. Hy vọng công trình này giúp quý khách có thêm ý tưởng cho căn nhà của mình. Liên hệ với An Lộc ngay theo số hotline: 0966 176 288 để được tư vấn thiết kế và thi công nội thất đẹp,sang trọng.

Nội Thất An Lộc – Vững Bước Niềm Tin

♻️ Cập nhật lần cuối vào ngày 8 Tháng Tám, 2023 by Đỗ Xuân Toàn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THIẾT KẾ – THI CÔNG
MIỄN PHÍ
Nhận báo giá chi tiết các công trình đã thi công


    Nội dung chínhNội thất tầng 1 biệt thự 370m2 tại Quảng NinhMặt bằng bố trí nội thất tầng 1Nội thất phòng khách – bếp – PA1Nội thất phòng khách – bếp – PA3Phòng ngủ bà – Tầng 1Phòng ngủ ông – Tầng 1Nội thất tầng 2 biệt thự tại Quảng NinhMặt bằng bố trí nội…

    Tags: Dự án nhà 3 tầng / Dự án phong cách hiện đại / Dự án phong cách Tân Cổ Điển / Dự án tại Quảng Ninh