THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Công trình: Thiết kế nội thất nhà phố 6 tầng tại Hà Nội
Chủ đầu tư: Anh Thọ – Chị Tuyết
Địa chỉ: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Diện tích: 90m2/sàn (6.5m x 13.8m)
Hạng mục: Nhà ở gia đình tầng 4, 5, 6
Phong cách thiết kế: Hiện đại
Chất liệu sử dụng: Gỗ công nghiệp MDF
Đơn vị thiết kế, thi công: Nội Thất An Lộc
Đăng ký nhận báo giá công trình này!
Miễn phí 100%   

  Tầng 6: Phòng khách – bếp

  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Mb tầng 6
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Mb tầng 6
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng khách
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng bếp
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng bếp
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng bếp
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng bếp
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng bếp
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng bếp
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng bếp
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng bếp

  Tầng 5: Phòng ngủ master và phòng ngủ 2 con trai

  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Mb tầng 5
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Mb tầng 5
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ master
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng tắm
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng tắm
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng tắm
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng tắm
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ 2 con trai
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ 2 con trai
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ 2 con trai
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ 2 con trai
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ 2 con trai
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ 2 con trai
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ 2 con trai
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ 2 con trai

  Tầng 4: Phòng ngủ con gái

  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Mb tầng 4
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Mb tầng 4
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ con gái
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ con gái
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ con gái
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ con gái
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ con gái
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ con gái
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội - Phòng ngủ con gái
  Thiết kế nội thất nhà phố 90m2 tại Hà Nội – Phòng ngủ con gái

    Nội dung chínhTầng 6: Phòng khách – bếpTầng 5: Phòng ngủ master và phòng ngủ 2 con traiTầng 4: Phòng ngủ con gáiTầng 6: Phòng khách – bếp Tầng 5: Phòng ngủ master và phòng ngủ 2 con trai Tầng 4: Phòng ngủ con gái